Hanes

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.