Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur Cymru 28 39%
Plaid Cymru 5 21%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3 14%
Ceidwadwyr Cymreig 1 21%
Plaid Annibynnol John Marek 1 1%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 0 2%
Annibynnol 0 < 1%
Tinker against the Assembly 0 < 1%
Cynghrair Sosialaidd Cymru yn erbyn y Rhyfel 0 < 1%
Annibynwyr Etholaeth Caerffili 0 < 1%
Socialist Alternative 0 < 1%
Y Blaid Sosialaidd Unedig 0 < 1%
Plaid Lafur Sosialaidd 0 < 1%
Millennium Bean Party 0 < 1%
Dros Fywyd 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a