Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur Cymru 27 38%
Plaid Cymru 9 28%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3 13%
Ceidwadwyr Cymreig 1 16%
Annibynnol 0 3%
Y Blaid Sosialaidd Unedig 0 < 1%
Llafur Annibynnol 0 < 1%
Cynrychiolydd y Bobl 0 < 1%
Democratiaid Annibynnol 0 < 1%
Plaid Werdd Cymru 0 < 1%
Millennium Bean Party 0 < 1%
Sosialwyr Annibynnol 0 < 1%
Plaid Twristiaeth a Ffermwyr Cymru 0 < 1%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a