Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae enwau’r ymgeiswyr etholiadol yn cael eu harddangos.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae enwau’r ymgeiswyr etholiadol yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Election summary for rhanbarth
rhanbarth Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Canol De Cymru Andrew RT Davies AM Ceidwadwyr Cymreig
Christopher Franks Plaid Cymru
David Melding AC Ceidwadwyr Cymreig
Leanne Wood AC Plaid Cymru
Canolbarth a Gorllewin Cymru Nick Bourne Ceidwadwyr Cymreig
Alun Davies AC Llafur Cymru
Nerys Evans Plaid Cymru
Joyce Watson AC Llafur Cymru
Dwyrain De Cymru Mohammad Asghar (Oscar) AC Plaid Cymru
Jocelyn Davies Plaid Cymru
Michael German Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
William Graham Ceidwadwyr Cymreig
Gogledd Cymru Eleanor Burnham Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Mark Isherwood AC Ceidwadwyr Cymreig
Janet Ryder Plaid Cymru
Brynle Williams Ceidwadwyr Cymreig