Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Islwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Irene James Llafur Cymru 8883 38% Wedi'i ethol
Kevin Etheridge Annibynnol 6665 28% Heb ei ethol
Alan Pritchard Plaid Cymru 5084 22% Heb ei ethol
Paul Williams Ceidwadwyr Cymreig 1797 8% Heb ei ethol
Mark Maguire Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1135 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23564
Etholaeth 54712
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Irene James 38% Wedi'i ethol
Kevin Etheridge 28% Heb ei ethol
Alan Pritchard 22% Heb ei ethol
Paul Williams 8% Heb ei ethol
Mark Maguire 5% Heb ei ethol