Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canol Caerdydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canol Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jenny Randerson Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10937 42% Wedi'i ethol
Mark Drakeford Llafur Cymru 7769 30% Heb ei ethol
Owen John Thomas Plaid Cymru 3795 15% Heb ei ethol
Stephen Jones Ceidwadwyr Cymreig 3034 12% Heb ei ethol
Julian Goss Y Blaid Sosialaidd Unedig 338 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 25873
Etholaeth 57815
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jenny Randerson 42% Wedi'i ethol
Mark Drakeford 30% Heb ei ethol
Owen John Thomas 15% Heb ei ethol
Stephen Jones 12% Heb ei ethol
Julian Goss 1% Heb ei ethol