Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Brycheiniog a Sir Faesyfed - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kirsty Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 13022 45% Wedi'i ethol
Prof. Nicholas Bourne Ceidwadwyr Cymreig 7170 25% Heb ei ethol
Ian Janes Llafur Cymru 5165 18% Heb ei ethol
David Petersen Plaid Cymru 2356 8% Heb ei ethol
Michael Shaw Annibynnol 1502 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 29215
Etholaeth 51166
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kirsty Williams 45% Wedi'i ethol
Prof. Nicholas Bourne 25% Heb ei ethol
Ian Janes 18% Heb ei ethol
David Petersen 8% Heb ei ethol
Michael Shaw 5% Heb ei ethol