Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Brycheiniog a Sir Faesyfed - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kirsty Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 12201 43% Wedi'i ethol
Chris Davies Ceidwadwyr Cymreig 9444 33% Heb ei ethol
Chris Lloyd Llafur Cymru 4797 17% Heb ei ethol
Gary Price Plaid Cymru 1906 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28348
Etholaeth 53546
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 279
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kirsty Williams 43% Wedi'i ethol
Chris Davies 33% Heb ei ethol
Chris Lloyd 17% Heb ei ethol
Gary Price 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd279
Cyfanswm a wrthodwyd279