Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Aberconwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Aberconwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janet Finch-Saunders Ceidwadwyr Cymreig 6888 34% Wedi'i ethol
Iwan Huws Plaid Cymru 5321 26% Heb ei ethol
Eifion Wyn Williams Llafur Cymru 5206 26% Heb ei ethol
Mike Priestley Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2873 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20288
Etholaeth 44978
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 144
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janet Finch-Saunders 34% Wedi'i ethol
Iwan Huws 26% Heb ei ethol
Eifion Wyn Williams 26% Heb ei ethol
Mike Priestley 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd144
Cyfanswm a wrthodwyd144