Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ynys Môn

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Isetholiad Ynys Môn - Dydd Iau, 1 Awst 2013

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ynys Môn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru 12601 59% Wedi'i ethol
Tal Michael Llafur Cymru 3435 16% Heb ei ethol
Nathan Gill Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3099 15% Heb ei ethol
Neil Fairlamb Ceidwadwyr Cymreig 1843 9% Heb ei ethol
Kathrine Jones Plaid Lafur Sosialaidd 348 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21326
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 44
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Rhun ap Iorwerth 59% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Tal Michael 16% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Nathan Gill 15% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Neil Fairlamb 9% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Kathrine Jones 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd44
Cyfanswm a wrthodwyd44