Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Blaenau Gwent

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Blaenau Gwent - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Alun Davies Llafur Cymru 12926 64% Wedi'i ethol
Jayne Sullivan Annibynnol 3806 19% Heb ei ethol
Darren Jones Plaid Cymru 1098 5% Heb ei ethol
Bob Haywood Ceidwadwyr Cymreig 1066 5% Heb ei ethol
Brian Urch Plaid Genedlaethol Prydain 948 5% Heb ei ethol
Martin Oliver Blakebrough Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 367 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20211
Etholaeth 53230
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 103
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alun Davies 64% Wedi'i ethol
Jayne Sullivan 19% Heb ei ethol
Darren Jones 5% Heb ei ethol
Bob Haywood 5% Heb ei ethol
Brian Urch 5% Heb ei ethol
Martin Oliver Blakebrough 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd103
Cyfanswm a wrthodwyd103