Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 71766 46% Heb ei ethol
Henry Byron Davies
Suzy Davies
Ceidwadwyr Cymreig 27457 18% Wedi'i ethol
Bethan Jenkins Plaid Cymru 21258 14% Wedi'i ethol
Peter Black Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10683 7% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 6619 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 5057 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 4714 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 3952 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 1602 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Trade Unionist and Socialist Coalition 809 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 464 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 154381
Etholaeth 407333
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1156
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 46%
Ceidwadwyr Cymreig 18%
Plaid Cymru 14%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 7%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4%
Plaid Lafur Sosialaidd 3%
Plaid Genedlaethol Prydain 3%
Plaid Werdd Cymru 3%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
Trade Unionist and Socialist Coalition 1%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd1156
Cyfanswm a wrthodwyd1156