Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 82699 46% Heb ei ethol
Mohammad Asghar
William Graham
Ceidwadwyr Cymreig 35459 20% Wedi'i ethol
Jocelyn Davies
Lindsay Whittle
Plaid Cymru 21850 12% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10798 6% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 9526 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 6485 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 4857 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 4427 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 2441 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Lloegr 1904 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 578 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 181024
Etholaeth 469486
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1391
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 46%
Ceidwadwyr Cymreig 20%
Plaid Cymru 12%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 6%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 5%
Plaid Genedlaethol Prydain 4%
Plaid Werdd Cymru 3%
Plaid Lafur Sosialaidd 2%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
Democratiaid Lloegr 1%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd1391
Cyfanswm a wrthodwyd1391