Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canol De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canol De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 85445 41% Heb ei ethol
Andrew RT Davies
David Melding
Ceidwadwyr Cymreig 45751 22% Wedi'i ethol
Leanne Wood Plaid Cymru 28606 14% Wedi'i ethol
Eluned Parrott Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 16514 8% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 10774 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 8292 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 4690 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 3805 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 1873 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates The Official Monster Raving Loony Party 1237 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Trade Unionists and Socialists Against Cuts 830 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 516 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 208333
Etholaeth 506293
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1413
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 41%
Ceidwadwyr Cymreig 22%
Plaid Cymru 14%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 8%
Plaid Werdd Cymru 5%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4%
Plaid Lafur Sosialaidd 2%
Plaid Genedlaethol Prydain 2%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
The Official Monster Raving Loony Party 1%
Trade Unionists and Socialists Against Cuts 0%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd1413
Cyfanswm a wrthodwyd1413