Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gogledd Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gogledd Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 62677 32% Heb ei ethol
Mark Isherwood
Antoinette Sandbach
Ceidwadwyr Cymreig 52201 27% Wedi'i ethol
Llyr Huws Gruffydd Plaid Cymru 41701 21% Wedi'i ethol
Aled Roberts Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 11507 6% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 9608 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 4895 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 4785 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 4406 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 1401 1% Heb ei ethol
Jason Weyman Annibynnol 1094 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 523 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 194798
Etholaeth 473476
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1682
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 32%
Ceidwadwyr Cymreig 27%
Plaid Cymru 21%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 6%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 5%
Plaid Lafur Sosialaidd 3%
Plaid Genedlaethol Prydain 2%
Plaid Werdd Cymru 2%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
Annibynnol 1%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd1682
Cyfanswm a wrthodwyd1682