Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canolbarth a Gorllewin Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Simon Thomas Plaid Cymru 56384 27% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Ceidwadwyr Cymreig 52905 25% Heb ei ethol
Rebecca Evans
Joyce Watson
Llafur Cymru 47348 23% Wedi'i ethol
William Powell Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 26847 13% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 9211 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 8660 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 3951 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 2821 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 1630 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 595 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 210352
Etholaeth 433147
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1563
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Plaid Cymru 27%
Ceidwadwyr Cymreig 25%
Llafur Cymru 23%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 13%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4%
Plaid Werdd Cymru 4%
Plaid Lafur Sosialaidd 2%
Plaid Genedlaethol Prydain 1%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd1563
Cyfanswm a wrthodwyd1563