Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Wrecsam

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Wrecsam - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lesley Griffiths Llafur Cymru 8368 45% Wedi'i ethol
John Marek Ceidwadwyr Cymreig 5031 27% Heb ei ethol
Bill Brereton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2692 14% Heb ei ethol
Marc Jones Plaid Cymru 2596 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 18687
Etholaeth 53516
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 224
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lesley Griffiths 45% Wedi'i ethol
John Marek 27% Heb ei ethol
Bill Brereton 14% Heb ei ethol
Marc Jones 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd224
Cyfanswm a wrthodwyd224