Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Bro Morgannwg

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Bro Morgannwg - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jane Hutt Llafur Cymru 15746 47% Wedi'i ethol
Angela Mary Jones-Evans Ceidwadwyr Cymreig 11971 36% Heb ei ethol
Ian Johnson Plaid Cymru 4024 12% Heb ei ethol
Damian Chick Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1513 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 33254
Etholaeth 71062
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 255
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jane Hutt 47% Wedi'i ethol
Angela Mary Jones-Evans 36% Heb ei ethol
Ian Johnson 12% Heb ei ethol
Damian Chick 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd255
Cyfanswm a wrthodwyd255