Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Alun a Glannau Dyfrdwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Alun a Glannau Dyfrdwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carl Sargeant Llafur Cymru 11978 53% Wedi'i ethol
John Bell Ceidwadwyr Cymreig 6397 28% Heb ei ethol
Peter Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1725 8% Heb ei ethol
Shane Brennan Plaid Cymru 1710 8% Heb ei ethol
Michael Joseph Whitby Plaid Genedlaethol Prydain 959 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22769
Etholaeth 61751
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 179
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carl Sargeant 53% Wedi'i ethol
John Bell 28% Heb ei ethol
Peter Williams 8% Heb ei ethol
Shane Brennan 8% Heb ei ethol
Michael Joseph Whitby 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd179
Cyfanswm a wrthodwyd179