Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin De Cymru

Etholiad Senedd (Rhanbarthol) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 78318 45% Heb ei ethol
Tom Giffard
Altaf Hussain
Ceidwadwyr Cymreig 38244 22% Wedi'i ethol
Luke Fletcher
Sioned Williams
Plaid Cymru 33753 19% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 7155 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 6010 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2809 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Annibynnol 2747 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Reform UK 1774 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Propel 1506 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Gwlad 1306 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Freedom Alliance 1271 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gomiwnyddol Prydain 483 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Trade Unionist and Socialist Coalition 345 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 175721
Etholaeth 418009
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1131
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 45%
Ceidwadwyr Cymreig 22%
Plaid Cymru 19%
Plaid Werdd Cymru 4%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2%
Annibynnol 2%
Reform UK 1%
Propel 1%
Gwlad 1%
Freedom Alliance 1%
Plaid Gomiwnyddol Prydain 0%
Trade Unionist and Socialist Coalition 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd1131
Cyfanswm a wrthodwyd1131