Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain De Cymru

Etholiad Senedd (Rhanbarthol) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 85988 41% Heb ei ethol
Natasha Asghar
Laura Anne Jones
Ceidwadwyr Cymreig 52323 25% Wedi'i ethol
Delyth Jewell
Peredur Owen Griffiths
Plaid Cymru 30530 15% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 9995 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 9950 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 7045 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4101 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Reform UK 2756 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Gwlad 1841 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates No More Lockdowns 1496 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Propel 924 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gomiwnyddol Prydain 606 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Trade Unionist and Socialist Coalition 362 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 207917
Etholaeth 498645
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1555
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 41%
Ceidwadwyr Cymreig 25%
Plaid Cymru 15%
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 5%
Plaid Werdd Cymru 5%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2%
Reform UK 1%
Gwlad 1%
No More Lockdowns 1%
Propel 0%
Plaid Gomiwnyddol Prydain 0%
Trade Unionist and Socialist Coalition 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd1555
Cyfanswm a wrthodwyd1555