Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canol De Cymru

Etholiad Senedd (Rhanbarthol) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canol De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 102611 40% Heb ei ethol
Andrew RT Davies MS
Joel James MS
Ceidwadwyr Cymreig 56622 22% Wedi'i ethol
Rhys ab Owen MS
Heledd Fychan MS
Plaid Cymru 46478 18% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 14478 6% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 11821 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 8396 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Propel 5552 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3127 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Reform UK 2244 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates No More Lockdowns 1298 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Gwlad 1098 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gomiwnyddol Prydain 602 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Annibynnol 580 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Trade Unionists and Socialists Against Cuts 519 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Workers Party of Britain 411 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 255837
Etholaeth 532196
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1744
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 40%
Ceidwadwyr Cymreig 22%
Plaid Cymru 18%
Plaid Werdd Cymru 6%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 5%
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 3%
Propel 2%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 1%
Reform UK 1%
No More Lockdowns 1%
Gwlad 0%
Plaid Gomiwnyddol Prydain 0%
Annibynnol 0%
Trade Unionists and Socialists Against Cuts 0%
Workers Party of Britain 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd1744
Cyfanswm a wrthodwyd1744