Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gogledd Cymru

Etholiad Senedd (Rhanbarthol) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gogledd Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carolyn Thomas Llafur Cymru 73120 32% Wedi'i ethol
Mark Isherwood
Sam Rowlands
Ceidwadwyr Cymreig 67544 30% Wedi'i ethol
Llyr Gruffydd Plaid Cymru 53950 24% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 7960 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 7160 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 6586 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3573 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Reform UK 2374 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Gwlad 1228 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Freedom Alliance 1186 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gomiwnyddol Prydain 557 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Propel 415 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Annibynnol 382 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Trade Unionists and Socialists Against Cuts 164 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 226199
Etholaeth 487754
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1651
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 32%
Ceidwadwyr Cymreig 30%
Plaid Cymru 24%
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 4%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3%
Plaid Werdd Cymru 3%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2%
Reform UK 1%
Gwlad 1%
Freedom Alliance 1%
Plaid Gomiwnyddol Prydain 0%
Propel 0%
Annibynnol 0%
Trade Unionists and Socialists Against Cuts 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd1651
Cyfanswm a wrthodwyd1651