Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

Etholiad Senedd (Rhanbarthol) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canolbarth a Gorllewin Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Cefin Campbell Plaid Cymru 65450 27% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Ceidwadwyr Cymreig 63827 27% Heb ei ethol
Eluned Morgan
Joyce Watson
Llafur Cymru 61733 26% Wedi'i ethol
Jane Dodds Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 16181 7% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 10545 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 8073 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3731 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Reform UK 2582 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Propel 1428 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol "Datgan Arglwyddiaeth Crist" 1366 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Gwlad 1303 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Freedom Alliance 1181 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gomiwnyddol Prydain 589 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Trade Unionist and Socialist Coalition 257 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 238246
Etholaeth 452256
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1412
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Plaid Cymru 27%
Ceidwadwyr Cymreig 27%
Llafur Cymru 26%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 7%
Plaid Werdd Cymru 4%
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 3%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2%
Reform UK 1%
Propel 1%
Plaid Gristnogol "Datgan Arglwyddiaeth Crist" 1%
Gwlad 1%
Freedom Alliance 0%
Plaid Gomiwnyddol Prydain 0%
Trade Unionist and Socialist Coalition 0%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd1412
Cyfanswm a wrthodwyd1412