Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Aberafan

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Aberafan - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Rees Llafur Cymru 10505 47% Wedi'i ethol
Victoria Griffiths Plaid Cymru 4760 21% Heb ei ethol
Liz Hill O'Shea Ceidwadwyr Cymreig 2947 13% Heb ei ethol
Scott Jones Annibynnol 1357 6% Heb ei ethol
Helen Ceri Clarke Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 953 4% Heb ei ethol
Sarah Allen Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 646 3% Heb ei ethol
Tim Jenkins Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 407 2% Heb ei ethol
Ceri P. Golding Gwlad 386 2% Heb ei ethol
Dennis Walter May Reform UK 208 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22169
Etholaeth 52
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 160
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Rees 47% Wedi'i ethol
Victoria Griffiths 21% Heb ei ethol
Liz Hill O'Shea 13% Heb ei ethol
Scott Jones 6% Heb ei ethol
Helen Ceri Clarke 4% Heb ei ethol
Sarah Allen 3% Heb ei ethol
Tim Jenkins 2% Heb ei ethol
Ceri P. Golding 2% Heb ei ethol
Dennis Walter May 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd160
Cyfanswm a wrthodwyd160