Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ynys Môn

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ynys Môn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru 15506 56% Wedi'i ethol
Lyn Hudson Ceidwadwyr Cymreig 5689 21% Heb ei ethol
Samantha Egelstaff Llafur Cymru 5300 19% Heb ei ethol
Emmett William Jenner Reform UK 692 2% Heb ei ethol
Christopher Gordon Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 547 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27734
Etholaeth 53554
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 177
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhun ap Iorwerth 56% Wedi'i ethol
Lyn Hudson 21% Heb ei ethol
Samantha Egelstaff 19% Heb ei ethol
Emmett William Jenner 2% Heb ei ethol
Christopher Gordon Jones 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd177
Cyfanswm a wrthodwyd177