Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Wrecsam

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Wrecsam - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lesley Griffiths Llafur Cymru 8452 37% Wedi'i ethol
Jeremy Kent Ceidwadwyr Cymreig 7102 31% Heb ei ethol
Carrie Harper Plaid Cymru 4832 21% Heb ei ethol
Paul Ashton Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 790 3% Heb ei ethol
Tim Sly Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 755 3% Heb ei ethol
Sebastian Ross Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 378 2% Heb ei ethol
Charles William Henry Dodman Reform UK 187 1% Heb ei ethol
Aaron Norton Gwlad 110 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22606
Etholaeth 53172
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 151
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lesley Griffiths 37% Wedi'i ethol
Jeremy Kent 31% Heb ei ethol
Carrie Harper 21% Heb ei ethol
Paul Ashton 3% Heb ei ethol
Tim Sly 3% Heb ei ethol
Sebastian Ross 2% Heb ei ethol
Charles William Henry Dodman 1% Heb ei ethol
Aaron Norton 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd151
Cyfanswm a wrthodwyd151