Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Bro Morgannwg

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Bro Morgannwg - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jane Hutt Llafur Cymru 18667 44% Wedi'i ethol
Matt Smith Ceidwadwyr Cymreig 15397 36% Heb ei ethol
Richard Grigg Plaid Cymru 3699 9% Heb ei ethol
Stuart Field Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 1394 3% Heb ei ethol
Anthony Slaughter Plaid Werdd Cymru 1262 3% Heb ei ethol
Sally Stephenson Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 994 2% Heb ei ethol
Janet Deborah Brocklehurst Propel 426 1% Heb ei ethol
Michael Hancock Reform UK 416 1% Heb ei ethol
Alan Terence Coulthard Annibynnol 237 1% Heb ei ethol
Neill Vasudeo Shah Freedom Alliance 226 1% Heb ei ethol
Karl Langford Gwlad 174 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 42892
Etholaeth 79629
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 198
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jane Hutt 44% Wedi'i ethol
Matt Smith 36% Heb ei ethol
Richard Grigg 9% Heb ei ethol
Stuart Field 3% Heb ei ethol
Anthony Slaughter 3% Heb ei ethol
Sally Stephenson 2% Heb ei ethol
Janet Deborah Brocklehurst 1% Heb ei ethol
Michael Hancock 1% Heb ei ethol
Alan Terence Coulthard 1% Heb ei ethol
Neill Vasudeo Shah 1% Heb ei ethol
Karl Langford 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd198
Cyfanswm a wrthodwyd198