Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dyffryn Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gareth Lloyd Davies Ceidwadwyr Cymreig 10792 41% Wedi'i ethol
Jason Matthew McLellan Llafur Cymru 10426 40% Heb ei ethol
Glenn Swingler Plaid Cymru 2972 11% Heb ei ethol
Lisa Jane Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 782 3% Heb ei ethol
Peter Dain Reform UK 552 2% Heb ei ethol
David Lee Thomas Annibynnol 529 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26053
Etholaeth 56622
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 169
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gareth Lloyd Davies 41% Wedi'i ethol
Jason Matthew McLellan 40% Heb ei ethol
Glenn Swingler 11% Heb ei ethol
Lisa Jane Davies 3% Heb ei ethol
Peter Dain 2% Heb ei ethol
David Lee Thomas 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd169
Cyfanswm a wrthodwyd169