Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Tor-faen

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Tor-faen - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lynne Neagle Llafur Cymru 11572 48% Wedi'i ethol
Gruff Parry Ceidwadwyr Cymreig 6251 26% Heb ei ethol
Lyn Ackerman Plaid Cymru 2564 11% Heb ei ethol
Veronica German Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1180 5% Heb ei ethol
Thomas George Harrison Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 895 4% Heb ei ethol
Ian Michael Williams Reform UK 730 3% Heb ei ethol
Matthew Francis Ross-Francombe Freedom Alliance 522 2% Heb ei ethol
Ryan WIlliams Gwlad 239 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23953
Etholaeth 64270
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 144
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lynne Neagle 48% Wedi'i ethol
Gruff Parry 26% Heb ei ethol
Lyn Ackerman 11% Heb ei ethol
Veronica German 5% Heb ei ethol
Thomas George Harrison 4% Heb ei ethol
Ian Michael Williams 3% Heb ei ethol
Matthew Francis Ross-Francombe 2% Heb ei ethol
Ryan WIlliams 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd144
Cyfanswm a wrthodwyd144