Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Abertawe

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Abertawe - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mike Hedges Llafur Cymru 12950 60% Wedi'i ethol
Rhiannon Barrar Plaid Cymru 3250 15% Heb ei ethol
Cameron Brennan Ceidwadwyr Cymreig 2947 14% Heb ei ethol
Sam Bennett Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1055 5% Heb ei ethol
Dan Morgan Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 567 3% Heb ei ethol
Cameron Owen Edwards Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 484 2% Heb ei ethol
Darren Rees Reform UK 295 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21548
Etholaeth 60859
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 156
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mike Hedges 60% Wedi'i ethol
Rhiannon Barrar 15% Heb ei ethol
Cameron Brennan 14% Heb ei ethol
Sam Bennett 5% Heb ei ethol
Dan Morgan 3% Heb ei ethol
Cameron Owen Edwards 2% Heb ei ethol
Darren Rees 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd156
Cyfanswm a wrthodwyd156