Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Rhondda

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Rhondda - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Buffy Williams Llafur Cymru 12832 55% Wedi'i ethol
Leanne Wood Plaid Cymru 7335 31% Heb ei ethol
Thomas Parkhill Ceidwadwyr Cymreig 1490 6% Heb ei ethol
Jeff Gregory Propel 525 2% Heb ei ethol
Ian McLean Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 430 2% Heb ei ethol
Steve Bayliss Reform UK 355 2% Heb ei ethol
Steven Roger Phillips Freedom Alliance 291 1% Heb ei ethol
Jackie Charlton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 200 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23458
Etholaeth 51423
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 128
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Buffy Williams 55% Wedi'i ethol
Leanne Wood 31% Heb ei ethol
Thomas Parkhill 6% Heb ei ethol
Jeff Gregory 2% Heb ei ethol
Ian McLean 2% Heb ei ethol
Steve Bayliss 2% Heb ei ethol
Steven Roger Phillips 1% Heb ei ethol
Jackie Charlton 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd128
Cyfanswm a wrthodwyd128