Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Preseli Sir Benfro

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Preseli Sir Benfro - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Paul Davies Ceidwadwyr Cymreig 12295 39% Wedi'i ethol
Jackie Jones Llafur Cymru 10895 35% Heb ei ethol
Cris Tomos Plaid Cymru 6135 19% Heb ei ethol
William Dennison Reform UK 1239 4% Heb ei ethol
Tina Roberts Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 952 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 31516
Etholaeth 61293
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 231
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Paul Davies 39% Wedi'i ethol
Jackie Jones 35% Heb ei ethol
Cris Tomos 19% Heb ei ethol
William Dennison 4% Heb ei ethol
Tina Roberts 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd231
Cyfanswm a wrthodwyd231