Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pontypridd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Pontypridd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mick Antoniw Llafur Cymru 11511 42% Wedi'i ethol
Heledd Fychan Plaid Cymru 6183 22% Heb ei ethol
Joel James Ceidwadwyr Cymreig 5658 21% Heb ei ethol
Wayne Owen Annibynnol 1678 6% Heb ei ethol
Mike Hughes Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 785 3% Heb ei ethol
Ken Barker Plaid Werdd Cymru 655 2% Heb ei ethol
Steven Rajam Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 628 2% Heb ei ethol
Jamie Jenkins Reform UK 458 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27556
Etholaeth 62377
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 147
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mick Antoniw 42% Wedi'i ethol
Heledd Fychan 22% Heb ei ethol
Joel James 21% Heb ei ethol
Wayne Owen 6% Heb ei ethol
Mike Hughes 3% Heb ei ethol
Ken Barker 2% Heb ei ethol
Steven Rajam 2% Heb ei ethol
Jamie Jenkins 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd147
Cyfanswm a wrthodwyd147