Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ogwr

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Irranca-Davies Llafur Cymru 12868 53% Wedi'i ethol
Luke Fletcher Plaid Cymru 4703 19% Heb ei ethol
Nathan Adams Ceidwadwyr Cymreig 4579 19% Heb ei ethol
Robin James Hunter-Clarke Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 660 3% Heb ei ethol
Tim Thomas Propel 625 3% Heb ei ethol
Glenda Davies Reform UK 618 3% Heb ei ethol
Cameron Shippam Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 441 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 24494
Etholaeth 58858
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 199
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Irranca-Davies 53% Wedi'i ethol
Luke Fletcher 19% Heb ei ethol
Nathan Adams 19% Heb ei ethol
Robin James Hunter-Clarke 3% Heb ei ethol
Tim Thomas 3% Heb ei ethol
Glenda Davies 3% Heb ei ethol
Cameron Shippam 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd199
Cyfanswm a wrthodwyd199