Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Casnewydd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Casnewydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jayne Bryant Llafur Cymru 14259 48% Wedi'i ethol
Michael Enea Ceidwadwyr Cymreig 10353 35% Heb ei ethol
Jonathan Clark Plaid Cymru 2076 7% Heb ei ethol
Amelia Womack Plaid Werdd Cymru 1314 4% Heb ei ethol
John Miller Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 882 3% Heb ei ethol
Kevin Boucher Reform UK 486 2% Heb ei ethol
Steve Walter Marsh Freedom Alliance 228 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 29598
Etholaeth 68853
Y pleidleisiau a fwriwyd 29598
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jayne Bryant 48% Wedi'i ethol
Michael Enea 35% Heb ei ethol
Jonathan Clark 7% Heb ei ethol
Amelia Womack 4% Heb ei ethol
John Miller 3% Heb ei ethol
Kevin Boucher 2% Heb ei ethol
Steve Walter Marsh 1% Heb ei ethol