Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Casnewydd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Casnewydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
John Griffiths Llafur Cymru 10899 47% Wedi'i ethol
Gareth Rhys Hughes Ceidwadwyr Cymreig 7315 32% Heb ei ethol
Daniel Llewellyn Plaid Cymru 1844 8% Heb ei ethol
Mike Hamilton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1574 7% Heb ei ethol
Robert John George Steed Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 660 3% Heb ei ethol
Benjamin Lee Walker Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 368 2% Heb ei ethol
David J Rowlands Reform UK 328 1% Heb ei ethol
Sonya Cary Freedom Alliance 161 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23149
Etholaeth 60929
Y pleidleisiau a fwriwyd 23149
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Griffiths 47% Wedi'i ethol
Gareth Rhys Hughes 32% Heb ei ethol
Daniel Llewellyn 8% Heb ei ethol
Mike Hamilton 7% Heb ei ethol
Robert John George Steed 3% Heb ei ethol
Benjamin Lee Walker 2% Heb ei ethol
David J Rowlands 1% Heb ei ethol
Sonya Cary 1% Heb ei ethol