Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Castell-nedd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Castell-nedd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jeremy Miles MS Llafur Cymru 11666 42% Wedi'i ethol
Sioned Williams Plaid Cymru 6445 23% Heb ei ethol
Matthew Williams Ceidwadwyr Cymreig 4107 15% Heb ei ethol
Steve Hunt Annibynnol 2418 9% Heb ei ethol
Megan Poppy Lloyd Plaid Werdd Cymru 1038 4% Heb ei ethol
Simon Anthony Rees Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 751 3% Heb ei ethol
James Marshall Henton Propel 443 2% Heb ei ethol
Iain Stuart Clamp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 395 1% Heb ei ethol
Sean Prior Reform UK 315 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27578
Etholaeth 58122
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 170
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeremy Miles MS 42% Wedi'i ethol
Sioned Williams 23% Heb ei ethol
Matthew Williams 15% Heb ei ethol
Steve Hunt 9% Heb ei ethol
Megan Poppy Lloyd 4% Heb ei ethol
Simon Anthony Rees 3% Heb ei ethol
James Marshall Henton 2% Heb ei ethol
Iain Stuart Clamp 1% Heb ei ethol
Sean Prior 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd170
Cyfanswm a wrthodwyd170