Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Sir Drefaldwyn

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Sir Drefaldwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Russell George Ceidwadwyr Cymreig 12013 48% Wedi'i ethol
Elwyn Vaughan Plaid Cymru 4485 18% Heb ei ethol
Alison Alexander Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 4207 17% Heb ei ethol
Kait Duerden Llafur Cymru 3576 14% Heb ei ethol
Oliver Lewis Reform UK 549 2% Heb ei ethol
Gwyn Wigley Evans Gwlad 157 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 24987
Etholaeth 50263
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 147
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Russell George 48% Wedi'i ethol
Elwyn Vaughan 18% Heb ei ethol
Alison Alexander 17% Heb ei ethol
Kait Duerden 14% Heb ei ethol
Oliver Lewis 2% Heb ei ethol
Gwyn Wigley Evans 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd147
Cyfanswm a wrthodwyd147