Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Mynwy

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Mynwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Fox Ceidwadwyr Cymreig 15332 43% Wedi'i ethol
Catrin Maby Llafur Cymru 11487 32% Heb ei ethol
Hugh Kocan Plaid Cymru 2085 6% Heb ei ethol
Ian Chandler Plaid Werdd Cymru 2000 6% Heb ei ethol
Jo Watkins Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1892 5% Heb ei ethol
Nick Ramsay Annibynnol 1293 4% Heb ei ethol
Mark Reckless Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 1174 3% Heb ei ethol
Susan Boucher Reform UK 349 1% Heb ei ethol
Elspeth Agnes Pearl Hill Freedom Alliance 181 1% Heb ei ethol
Laurence Williams Gwlad 90 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 35883
Etholaeth 68230
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 166
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Fox 43% Wedi'i ethol
Catrin Maby 32% Heb ei ethol
Hugh Kocan 6% Heb ei ethol
Ian Chandler 6% Heb ei ethol
Jo Watkins 5% Heb ei ethol
Nick Ramsay 4% Heb ei ethol
Mark Reckless 3% Heb ei ethol
Susan Boucher 1% Heb ei ethol
Elspeth Agnes Pearl Hill 1% Heb ei ethol
Laurence Williams 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd166
Cyfanswm a wrthodwyd166