Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Merthyr Tudful a Rhymni

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Merthyr Tudful a Rhymni - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dawn Bowden Llafur Cymru 13009 61% Wedi'i ethol
Ian Gwynne Plaid Cymru 3698 17% Heb ei ethol
Donna Gavin Ceidwadwyr Cymreig 2665 13% Heb ei ethol
Hugh Moelwyn Hughes Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 656 3% Heb ei ethol
Jez Becker Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 420 2% Heb ei ethol
George Pykov Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 382 2% Heb ei ethol
Colin David Jones Reform UK 324 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21154
Etholaeth 60787
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 143
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Dawn Bowden 61% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Ian Gwynne 17% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Donna Gavin 13% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Hugh Moelwyn Hughes 3% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Jez Becker 2% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
George Pykov 2% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Colin David Jones 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd143
Cyfanswm a wrthodwyd143