Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Llanelli

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Llanelli - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lee Waters Llafur Cymru 13930 46% Wedi'i ethol
Helen Mary Jones Plaid Cymru 8255 27% Heb ei ethol
Stefan Ryszewski Ceidwadwyr Cymreig 4947 16% Heb ei ethol
Howard Lillyman Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 722 2% Heb ei ethol
Gareth Beer Reform UK 672 2% Heb ei ethol
John Burree Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 606 2% Heb ei ethol
Sian Caiach Gwlad 544 2% Heb ei ethol
Shahana Najmi Annibynnol 542 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 30218
Etholaeth 63287
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 137
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lee Waters 46% Wedi'i ethol
Helen Mary Jones 27% Heb ei ethol
Stefan Ryszewski 16% Heb ei ethol
Howard Lillyman 2% Heb ei ethol
Gareth Beer 2% Heb ei ethol
John Burree 2% Heb ei ethol
Sian Caiach 2% Heb ei ethol
Shahana Najmi 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd137
Cyfanswm a wrthodwyd137