Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Islwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhianon Passmore Llafur Cymru 9962 41% Wedi'i ethol
Kevin Etheridge Annibynnol 4723 19% Heb ei ethol
Rhys Mills Plaid Cymru 3930 16% Heb ei ethol
Gavin Chambers Ceidwadwyr Cymreig 3894 16% Heb ei ethol
Michael John Ford Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 568 2% Heb ei ethol
Neil Hamilton Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 507 2% Heb ei ethol
Oliver Townsend Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 476 2% Heb ei ethol
James Wells Reform UK 421 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 24481
Etholaeth 57978
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 150
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhianon Passmore 41% Wedi'i ethol
Kevin Etheridge 19% Heb ei ethol
Rhys Mills 16% Heb ei ethol
Gavin Chambers 16% Heb ei ethol
Michael John Ford 2% Heb ei ethol
Neil Hamilton 2% Heb ei ethol
Oliver Townsend 2% Heb ei ethol
James Wells 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd150
Cyfanswm a wrthodwyd150