Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyfor Meirionnydd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyfor Meirionnydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mabon ap Gwynfor Plaid Cymru 11490 48% Wedi'i ethol
Charlie Evans Ceidwadwyr Cymreig 4394 18% Heb ei ethol
Cian Ireland Llafur Cymru 3702 16% Heb ei ethol
Peter Read Propel 1314 6% Heb ei ethol
Glyn Daniels Llais Gwynedd 1136 5% Heb ei ethol
Stephen Churchman Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 916 4% Heb ei ethol
Louise Hughes Reform UK 710 3% Heb ei ethol
Michelle Murray Freedom Alliance 152 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23814
Etholaeth 45447
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 154
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mabon ap Gwynfor 48% Wedi'i ethol
Charlie Evans 18% Heb ei ethol
Cian Ireland 16% Heb ei ethol
Peter Read 6% Heb ei ethol
Glyn Daniels 5% Heb ei ethol
Stephen Churchman 4% Heb ei ethol
Louise Hughes 3% Heb ei ethol
Michelle Murray 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd154
Cyfanswm a wrthodwyd154