Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Delyn

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Delyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hannah Blythyn Llafur Cymru 12846 49% Wedi'i ethol
Mark Isherwood Ceidwadwyr Cymreig 9135 35% Heb ei ethol
Paul Rowlinson Plaid Cymru 2097 8% Heb ei ethol
Andrew Parkhurst Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1094 4% Heb ei ethol
Mary Elizabeth Davies Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 862 3% Heb ei ethol
Aiden Robert Down Reform UK 297 1% Heb ei ethol
Anthony Williams Gwlad 112 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26443
Etholaeth 56489
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 163
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hannah Blythyn 49% Wedi'i ethol
Mark Isherwood 35% Heb ei ethol
Paul Rowlinson 8% Heb ei ethol
Andrew Parkhurst 4% Heb ei ethol
Mary Elizabeth Davies 3% Heb ei ethol
Aiden Robert Down 1% Heb ei ethol
Anthony Williams 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd163
Cyfanswm a wrthodwyd163