Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Cwm Cynon

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Cwm Cynon - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Vikki Howells Llafur Cymru 11427 56% Wedi'i ethol
Geraint Benney Plaid Cymru 3959 19% Heb ei ethol
Mia Rees Ceidwadwyr Cymreig 2795 14% Heb ei ethol
Vicky Jenkins Propel 713 3% Heb ei ethol
Martyn Ford Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 648 3% Heb ei ethol
Peter Meireon Hopkins Reform UK 356 2% Heb ei ethol
Gerald Francis Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 335 2% Heb ei ethol
Gareth Bennett Annibynnol 278 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20511
Etholaeth 52521
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 156
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Vikki Howells 56% Wedi'i ethol
Geraint Benney 19% Heb ei ethol
Mia Rees 14% Heb ei ethol
Vicky Jenkins 3% Heb ei ethol
Martyn Ford 3% Heb ei ethol
Peter Meireon Hopkins 2% Heb ei ethol
Gerald Francis 2% Heb ei ethol
Gareth Bennett 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd156
Cyfanswm a wrthodwyd156