Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Clwyd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Darren Millar Ceidwadwyr Cymreig 11839 42% Wedi'i ethol
Joshua Hurst Llafur Cymru 8154 29% Heb ei ethol
Elin Walker Jones Plaid Cymru 5609 20% Heb ei ethol
David Wilkins Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1158 4% Heb ei ethol
Jeanie Barton Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 520 2% Heb ei ethol
Euan McGivern Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 502 2% Heb ei ethol
N Clare Eno Reform UK 304 1% Heb ei ethol
Rhydian Hughes Gwlad 277 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28363
Etholaeth 58671
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 183
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Darren Millar 42% Wedi'i ethol
Joshua Hurst 29% Heb ei ethol
Elin Walker Jones 20% Heb ei ethol
David Wilkins 4% Heb ei ethol
Jeanie Barton 2% Heb ei ethol
Euan McGivern 2% Heb ei ethol
N Clare Eno 1% Heb ei ethol
Rhydian Hughes 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd183
Cyfanswm a wrthodwyd183