Canlyniadau'r etholiad ar gyfer De Clwyd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

De Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ken Skates Llafur Cymru 10448 43% Wedi'i ethol
Barbara Hughes Ceidwadwyr Cymreig 7535 31% Heb ei ethol
Llyr Gruffydd Plaid Cymru 4094 17% Heb ei ethol
Leena Farhat Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 730 3% Heb ei ethol
Jonathon Andrew Harrington Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 599 2% Heb ei ethol
Jeanette Stefani Bassford-Barton Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 522 2% Heb ei ethol
Mandy Jones Reform UK 277 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 24205
Etholaeth 55216
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 137
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ken Skates 43% Wedi'i ethol
Barbara Hughes 31% Heb ei ethol
Llyr Gruffydd 17% Heb ei ethol
Leena Farhat 3% Heb ei ethol
Jonathon Andrew Harrington 2% Heb ei ethol
Jeanette Stefani Bassford-Barton 2% Heb ei ethol
Mandy Jones 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd137
Cyfanswm a wrthodwyd137