Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ceredigion

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ceredigion - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Elin Jones Plaid Cymru 16946 55% Wedi'i ethol
Amanda Jenner Ceidwadwyr Cymreig 4801 16% Heb ei ethol
Dylan Lewis-Rowlands Llafur Cymru 3345 11% Heb ei ethol
Cadan ap Tomos Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3227 10% Heb ei ethol
Harry Hayfield Plaid Werdd Cymru 1356 4% Heb ei ethol
Gethin James Reform UK 775 3% Heb ei ethol
Stephanie Evans Freedom Alliance 305 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 30755
Etholaeth 55793
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 160
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elin Jones 55% Wedi'i ethol
Amanda Jenner 16% Heb ei ethol
Dylan Lewis-Rowlands 11% Heb ei ethol
Cadan ap Tomos 10% Heb ei ethol
Harry Hayfield 4% Heb ei ethol
Gethin James 3% Heb ei ethol
Stephanie Evans 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd160
Cyfanswm a wrthodwyd160