Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Samuel Kurtz Ceidwadwyr Cymreig 11240 36% Wedi'i ethol
Riaz Hassan Llafur Cymru 10304 33% Heb ei ethol
Cefin Campbell Plaid Cymru 6615 21% Heb ei ethol
Alistair Cameron Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1224 4% Heb ei ethol
Paul Dowson Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 982 3% Heb ei ethol
Jon Harvey Annibynnol 866 3% Heb ei ethol
Pete Prosser Reform UK 424 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 31655
Etholaeth 61068
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 169
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Samuel Kurtz 36% Wedi'i ethol
Riaz Hassan 33% Heb ei ethol
Cefin Campbell 21% Heb ei ethol
Alistair Cameron 4% Heb ei ethol
Paul Dowson 3% Heb ei ethol
Jon Harvey 3% Heb ei ethol
Pete Prosser 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd169
Cyfanswm a wrthodwyd169